PDI 学堂
七夕悄悄话
发布时间:2019-08-08 浏览次数:

ABOUT LOVE 爱情中最美的事情
Talk to you about love
                               
最好的爱情,不一定是海枯石烂,
                           
而是细心的照顾,周全的保护,仅此而已。
LOVE IN THE VAlENTINE'S DAY
爱在七夕
七夕爱人相聚,频繁的性生活会给女性的尿道和阴道增加细菌感染的机会。专家们提醒各位男士,爱就是给她最安全的防护
PDI女性私处湿巾,用于女性私处清洁消毒,推荐于生理期、孕产期、性生活前后及日常清洁使用